Click here for Myspace Layouts

Sunday, 11 December 2011

RPH SENI VISUAL

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
BIDANG : Membentuk dan Membuat Binaan
AKTIVITI : Membentuk Kereta
TAJUK : Kereta Idaman
MASA : 8.30 hingga 9.30 pagi
BILANGAN MURID : 34/35
KEMAHIRAN FOKUS : Mereka cipta sebuah kereta idaman
OBJEKTIF MODUL : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk
menghasilkan sebuah model kereta idaman


OBJEKTIF PPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid dapat:

Membentuk dan membina sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan buangan
Menghias model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan buangan
Menhasilkan sebuah model kereta secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk)

KEPERLUAN

Alat - gunting
Bahan- bahan buangan(straw board/bod tebal, bekas pembungkusan, straw minuman, gam, tape
Rujukan:
Kad gambar
Objek maujud model-model kereta mainan
Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Maklumat Internet


PROSEDUR

Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran

Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab

Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan

Apresiasi dan Kritikan

KBKK : Mereka cipta mensintesis, menjana idea, menghubungkaitan

PENERAPAN NILAI : Ketekunan dan Ketelitian


BUTIRAN KEGIATAN
HASIL PEMBELAJARAN
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Aktiviti 1 (5 minit)
Guru mengedarkan kad gambar berkaitan dengan kenderaan pada masa dahulu

Guru mengendalikan sesi soal jawab

Apakah gambar yang terdapat pada kad yang kamu pegang

Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut

Aktiviti 2 (20 minit)
Meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan. Kesan tindak balas bahan yang digunakan

Guru menunjukkan cara membuat model kereta

Aras 1

Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar

Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan


Aras 2
Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan model kereta

Murid mengetahui bahawa prinsip imbangan dan unsure ruang, bentuk dan warna penting dalam membuat model kereta


Teori Kajian Masa Depan
Menjangka
Fungsi produk

Teori Kecerdasan Pelagai
Verbal Linguistik

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta
Mensintesis

Penerokaan

Membanding beza
Menilai – akibat penolakan angin. Kelajuan yang dihasilkan

KBKK (Kreatif)
Menjana idea
Mereka cipta
Menghubung kaitan

Aktivit 3 (25 minit)
Guru membimbing murid semasa menghasilkan model kereta

Memotong bentuk yang diinginkan

Menebuk tayar kereta

Mencantum bahan kereta

Menampal kertas warna


Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit)

Sesi Apresiasi
Mempamerkan hasik kerja
Perlumbaan kereta
Membuat refleksi bagaimana penghasilkan model kereta dilakukan

Murid membuat model kereta dengan

Memotong
Menebuk
Mencantum
Menampal


Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat

Murid dapat menilai keupaaan diri sendiri
KBKK (Kreatif)
Mereka cipta inovatif

Nilai

KBKK – Kritis
Membanding beza
Menganalisis

Teori Kecerdasan Pelbagai
Verbal Linguistik


Refleksi Guru:

Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan sebuah model kereta. Pelbagai model kereta telah dapat dihasilkan. Pelajar telah berjaya membuat penerokaan bahan. Objekif tercapai dengan jayanya.

No comments:

Post a Comment